Güvenlik Ağı Üretimi

Güvenlik ağları inşaatlarda; şaft, merdiven, dış cephelerde kullanılırken, çocuk güvenlik ağı olarak evlerde, okullarda, koruma ağı olarak kuş koruma ağları gibi birçok alanda kullanılabilmekte ve  büyük ölçüde koruma sağlamaktadır. Güvenlik ağları polipropilen ve poliamid iplikten makine veya el örgüsü olarak müşterinin talep ettiği ölçü ve renge göre üretilebilmektedir. Günümüzde yaygın olarak makine örgüsü tercih edilmektedir.

Güvenlik ağları, kare (Q) veya eşkenar dörtgen (D) ağ gözü düzenlerini içermekte olup düğümlü ya da düğümsüz olabilir. 

Düğümlü bir ağın üzerine yük bindiği zaman, oluşan etkinin yanındaki düğümler sıkılaşır. Oluşan sıkılaşma kalıcıdır ve ağın daha sonraki etkilerden absorbe edebileceği enerji miktarını azaltır. Düğümsüz ağlarda ise böyle bir problem yoktur. Düğümsüz ağ üzerine düşen çalışanın yüz yaralanmasına maruz kalma ihtimali daha düşüktür.

Ağ Temel Yapı Malzemeleri

TS 1263-1 standardı, güvenlik kurallarını ve deney metotlarını kapsar ve iplerin polipropilen ve poliadmid liflerden oluşması gerektiğini temel alır. Piyasada bulunan güvenlik ağları çoğunlukla polyester liflerden yapılmıştır. Polyester liflerden imal edilmiş ağlar standartlara uygun değildir.

Polipropilen İplik (PP)

Güvenlik Ağlarında neden polipropilen ve poliadmid lifler kullanılmalıdır?

*Tekstil sektöründe kullanılan iplikler içerisinde en hafif olanıdır.

*Bünyesinde nem barındırmaz.

*İyi bir darbe dayanımı mevcuttur.

*Sürtünme katsayısı düşük olup, çok iyi elektrik yalıtımı sağlar.

*Güneş ışınlarına dayanıklıdır.

*Kimyasal direnci oldukça fazladır.

Polyamid İplik (PA)

*Yüksek mukavemetlidir.

*Yüksek ısı dayanım özelliği güçlüdür.

*Yüksek sıcaklıkta altında yüksek esneklik verir.

*Düşük sürtünme katsayısına sahiptir.

*Yüksek elastikiyetlidir.

Devamını Oku

Güvenlik Ağı Kullanım Alanları

Günümüzde kullanımı yaygınlaşan güvenlik ağı sistemleri inşaatlarda malzeme düşmelerini önlemenin yanı sıra sahada bulunan personeli olası düşme riskine karşı korur. Güvenlik ağları TS EN 1263-1 belgeli olmalıdır.  Güvenlik ağları,  personel düşmelerinde yüksek önem taşır ve hayat kurtarır. Hem işverenin hem işçinin maddi manevi kayıplarını önlemek amacıyla uygulanması zorunludur.

Güvenlik ağı, düşme durdurma sistemleri içinde en etkili genel güvenlik önlemi olarak geliştirilmiştir. Kullanım alanları oldukça geniştir. Dış cephelerde kullanılması dışında tehlike arz eden diğer alanlarda, asansör, şaft boşluğu ve galeri boşluklarında da kullanılmaktadır. Bunun gibi balkon, merdiven boşlukları, tarihi eser binalarda parça düşmesini önlemek amacıyla, seralar, park oyun alanları gibi birçok çeşitli alanda kullanılabilir. Güvenlik ağının taşıyacağı yüke göre ip kalınlığı ve göz aralığı belirlenebilir. TS EN Standardına göre insan düşmesini önlemek amacıyla kullanılan ağ mutlaka 6mm 10×10 polyamid ağ olmalıdır.

Güvenlik Ağları, büyük ve yüksek binalar, çatılar, köprüler, iskeleler, inşaatlarda yüksekten düşmeler olması halinde yere çarpmayı engellemek ve düşeni yakalamak gibi önemli bir koruma görevi yapmaktadır. Güvenlik ağları en ekonomik ve en uygun güvenlik önemi olarak düşünülmektedir.

Ancak Güvenlik Ağlarında UV ışınlarına maruz kalma nedeni ile oluşan yaşlanmanın, onların sadece belli bir zaman için açık hava şartlarına maruz kalabileceği ve sonra kullanımını denetlemek açısından bazı deneylere tabi tutulması gerektiği gerçeğine de dikkat edilmelidir.

Bu sebepten gerekli deneyler yapılmaktadır ve TSE Belgeli ürünler kullanılmalıdır.

Devamını Oku

Güvenlik Ağı Montaj ve Kurulum

Güvenlik ağı montajında belli başlı kurallar mevcuttur. İnsan hayatı söz konusu olduğundan güvenlik ağı montajı yapılırken gerekli hususlara dikkat edilmeli, standartlara uygun kurulum yapılmalıdır.

Kurulum Gereklilikleri Nelerdir?

Öncelikle güvenlik ağları mutlaka üreticinin talimatları dikkate alınarak kurulmalıdır. Ağlar üreticinin etiketlerine sahip olmalı, etiketleri olmayan ağlar kullanılmamalıdır. Güvenlik ağları kurulumdan önce hasar ve kusurlara karşı incelenmeli, hasar görmüş ya da kusur içeren ağlar kullanılmamalıdır.

Kurulum yapılan çevrede enerji hatları varsa ilgili kurumla irtibata geçilmeli ve yeterli mesafede olunduğu doğrulanmalıdır. Ayrıca güvenlik ağları, gezer vinç ve diğer hareketli ekipmanların çok yakınına yerleştirilmemelidir. Güvenlik ağlarının bağlanması, sabitlenmesinde tek bir ağ gözü ipi kullanılmamalı, bağlantılar; çarpma yükünü absorbe edecek birçok sayıda ağ gözü ipi ve kenar ipi kullanımını içeren yöntemlerle yapılmalıdır. Örneğin; kenar ipinin sabitlemede kullanılması ya da alta yuvarlama tekniğinden yararlanılması gibi.

Güvenlik ağları TS EN 1263-2 Standardında belirtilen kriterler dikkate alınarak kurulmalıdır. Ayrıca aşağıdaki hususların da dikkate alınması çalışmanın güvenli şekilde sürdürülmesi açısından faydalı olacaktır:

Güvenlik ağları 7 metreye kadar olan düşmelerin enerjisini absorbe edecek şekilde üretilirler fakat mümkün olduğunca çalışma yüzeyine yakın kurulmalıdır. Güvenlik ağları ile koruma altına alınmış boşlukların kapsamı açık şekilde belirtilmeli ve üst tarafta çalışanlar güvenlik ağının kapsamı dışına çıkmamaları konusunda uyarılmalıdırlar.

Güvenlik ağları kurulumunda başta da belirtildiği gibi ağların TSE belgeli olmasına ve kullanılan ankrajların da yine standartlarına uygun, belgeli ürünler olmasına dikkat edilmelidir.

Biz As İş Güvenliği olarak, TS EN 1263-1 :2015 B2 Class sertifikasına sahip güvenlik ağı sistemlerinin kurulumlarını Irata ve MEB Yüksekte Çalışma sertifikalı personellerimiz ile en profesyonel şekilde gerçekleştirmekteyiz.

Devamını Oku
Call Now Button