Genel

Güvenlik Ağı Montaj ve Kurulum

Güvenlik ağı montajında belli başlı kurallar mevcuttur. İnsan hayatı söz konusu olduğundan güvenlik ağı montajı yapılırken gerekli hususlara dikkat edilmeli, standartlara uygun kurulum yapılmalıdır.

Kurulum Gereklilikleri Nelerdir?

Öncelikle güvenlik ağları mutlaka üreticinin talimatları dikkate alınarak kurulmalıdır. Ağlar üreticinin etiketlerine sahip olmalı, etiketleri olmayan ağlar kullanılmamalıdır. Güvenlik ağları kurulumdan önce hasar ve kusurlara karşı incelenmeli, hasar görmüş ya da kusur içeren ağlar kullanılmamalıdır.

Kurulum yapılan çevrede enerji hatları varsa ilgili kurumla irtibata geçilmeli ve yeterli mesafede olunduğu doğrulanmalıdır. Ayrıca güvenlik ağları, gezer vinç ve diğer hareketli ekipmanların çok yakınına yerleştirilmemelidir. Güvenlik ağlarının bağlanması, sabitlenmesinde tek bir ağ gözü ipi kullanılmamalı, bağlantılar; çarpma yükünü absorbe edecek birçok sayıda ağ gözü ipi ve kenar ipi kullanımını içeren yöntemlerle yapılmalıdır. Örneğin; kenar ipinin sabitlemede kullanılması ya da alta yuvarlama tekniğinden yararlanılması gibi.

Güvenlik ağları TS EN 1263-2 Standardında belirtilen kriterler dikkate alınarak kurulmalıdır. Ayrıca aşağıdaki hususların da dikkate alınması çalışmanın güvenli şekilde sürdürülmesi açısından faydalı olacaktır:

Güvenlik ağları 7 metreye kadar olan düşmelerin enerjisini absorbe edecek şekilde üretilirler fakat mümkün olduğunca çalışma yüzeyine yakın kurulmalıdır. Güvenlik ağları ile koruma altına alınmış boşlukların kapsamı açık şekilde belirtilmeli ve üst tarafta çalışanlar güvenlik ağının kapsamı dışına çıkmamaları konusunda uyarılmalıdırlar.

Güvenlik ağları kurulumunda başta da belirtildiği gibi ağların TSE belgeli olmasına ve kullanılan ankrajların da yine standartlarına uygun, belgeli ürünler olmasına dikkat edilmelidir.

Biz As İş Güvenliği olarak, TS EN 1263-1 :2015 B2 Class sertifikasına sahip güvenlik ağı sistemlerinin kurulumlarını Irata ve MEB Yüksekte Çalışma sertifikalı personellerimiz ile en profesyonel şekilde gerçekleştirmekteyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir